Gill, s.r.o. | ofsetový a digitální tisk | +420 739 145 832 | info@gill.cz

Grafika/Řezaná grafika

Grafika – Grafická příprava – Zlom – DTP

V plně vybaveném studiu zpracováváme data nebo podklady, které dostaneme od zákazníka a využijeme naše znalosti a zkušenosti tak, aby byl výsledek optimální vzhledem k použité technologii tisku a knihařskému zpracování. Graficky zpracujeme veškeré typy tiskovin, od vizitky po katalog, zalomíme periodika jako zpravodaje nebo brožury a knihy včetně úpravy fotografií a vektorové grafiky. V rámci možností upravíme dodaná data pro potřeby ofsetového tisku.

Mezi základní grafické práce patří sazba a zlom. Po dohodě Vám rádi zajistíme kvalitní korekturu textů, případně i jejich přepis do digitální podoby. Do vaší tiskoviny vám samozřejmě rádi vyretušujeme či barevně upravíme a doladíme užité fotografie. Při tvorbě grafiky se vždy držíme buď již vaší dříve stanovené korporátní identity, nebo vám vytvoříme zcela nové neotřelé a moderní řešení s působivým layoutem a důrazem na zaujmutí potencionálního klienta či čtenáře dané tiskoviny. V neposlední řadě pak vytvoříme z konečného návrhu tisková data.

Řezaná grafika – Velkoformátový tisk